आर्टस्यूले क्रिष्टलका गहनाहरु उत्पादन मात्र गर्ने होइन । महिला दिदी बहिनीहरुलाई तालिम पनि दिन्द्ध । तालिमदिंदा १० देखि १२ जना सम्मको समुह बनाईन्छ । महिनामा १० थरिका बस्तुहरु सिक्न सकिन्छ । तालिम १ महिनादेखि ३ महिना सम्म पनि दिईन्छ । तालिमको लागि महिनाको करिब १० हजार लाग्दछ ।